1. Definiții

1.1. Utilizator – Orice persoană care accesează și utilizează serviciile oferite de website-ul EduJOBS.ro.

1.2. Firmă – EduJOBS Center SRL, cu sediul în București, Bld. Pipera, Nr.1b, Clădire De Birouri Cubic Center, Spațiu 2.10, Et.2, Voluntari.

1.3. Servicii – Toate facilitățile și funcționalitățile oferite de EduJOBS.ro pentru utilizatori în scopul recrutării și găsirii de oportunități de angajare.

2. Acces și Utilizare

2.1. Utilizatorii sunt responsabili pentru furnizarea informațiilor corecte și actualizate în timpul înregistrării pe EduJOBS.ro.

2.2. Accesul la servicii este permis doar pentru persoanele care au vârsta legală de a angaja contracte.

2.3. EduJOBS Center SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia conturile utilizatorilor care încalcă Termenii și Condițiile.

3. Confidențialitate și Protecția Datelor

3.1. EduJOBS Center SRL se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor furnizate de utilizatori conform Politicii de Confidențialitate disponibilă pe website.

3.2. Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare la contul lor.

4. Publicarea Anunțurilor de Angajare

4.1. Firmele sunt responsabile pentru conținutul anunțurilor publicate și trebuie să respecte normele etice și legale în vigoare.

4.2. EduJOBS Center SRL își rezervă dreptul de a refuza sau elimina anunțurile care încalcă Termenii și Condițiile.

5. Drepturi de Autor

5.1. Conținutul generat de utilizatori, inclusiv dar fără a se limita la CV-uri și profiluri, rămâne proprietatea utilizatorilor.

5.2. EduJOBS Center SRL are dreptul de a utiliza informațiile și conținutul publicat în scopuri de promovare a platformei.

6. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

6.1. EduJOBS Center SRL își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile fără notificare prealabilă. Utilizatorii sunt responsabili pentru revizuirea periodică a acestora.

6.2. Utilizarea continuă a serviciilor EduJOBS.ro după modificări echivalează cu acceptarea acestor modificări.

7. Litigii și Legislație Aplicabilă

7.1. Orice litigiu între părți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În caz contrar, se va apela la instanțele competente conform legislației în vigoare.

Prin utilizarea serviciilor oferite de EduJOBS.ro, utilizatorii confirmă că au citit și înțeles Termenii și Condițiile și sunt de acord să se conformeze acestora.

Pentru întrebări suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@edujobs.ro.

Coș

Coș