Ce te recomandă:     

 • Studii – studii medii/şcoală profesională profil electric/electrotehnic
 • Curs de calificare profil electric/electrotehnic
 • Experienƫă în întreƫinerea utilajelor/instalaƫiilor electrice şi automatizări industriale, constituie avantaj experinƫa în industria alimentară
 • Experienƫă în citirea şi înƫelegerea schemelor electrice
 • Capacitate de organizare şi planificare, abilităƫi de lucru în echipă
 • Capabil să lucreze în situații de intervenție sub presiunea timpului
 • Disponibilitate pentru lucru în ture (12/24, 12/36)

 

Ce responsabilităƫi vei avea:   

 • Vei aplica procedurile de întreținere preventivă şi inspecƫie a utilajelor/instalaƫiilor
 • Vei răspunde de buna funcƫionare a utilajelor din punct de vedere electric
 • Vei efectua intervenƫiile corective asupra utilajelor/instalaƫiilor
 • Vei înlătura toate defecƫiunile apărute în funcƫionarea utilajelor/instalaƫiilor
 • Vei efectua lucrările de întreƫinere şi reparație ale utilajelor/instalaƫiilor în conformitate cu instrucƫiunile/procedurile de lucru, asigurand respectarea standardelor de calitate
 • Vei efectua înregistrări în fişele de monitorizare

 

Ce îți oferim noi:

 • Contract de muncă pe perioada nedeterminată
 • Tichete de masă – valoare 30 ron/zi
 • Concediu de odihnă (min 21 zile – max 25 zile) în funcție de vechimea totală în muncă
 • Ajutoare financiare acordate pentru evenimente deosebite
 • Transport decontat integral (bilete/abonamente)
 • Sporuri: spor de ore suplimentare (200%), spor de noapte (25%), spor de weekend/spor de sarbătoare legală
 • Alte beneficii conform politicii salariale
Tipărește anunțul

Coș

Coș

Share